Zajišťujeme pro veřejnou správu a příspěvkové organizace řešení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679“, známé jako GDPR. Identifikace dat a procesů, popis operací zpracování, vyhodnocení zranitelností a rizik. Poskytneme smluvně také Data Protection Officer (pověřence).

Ceník služeb pověřence pro ochranu osobních údajů

Měsíční paušál: smluvní 

Cena služeb nad rámec měsíčního paušálu:

Krizové řízení při porušení integrity v případech porušení ochrany osobních údajů, řešení incidentu:
sazba za 1 hodinu ……………………………………………………………………………………..900.00 CZK
Cestovné osobním autem:
sazba za 1 km …………………………………………………………………………………………....8.50 CZK
(započítán je počet km v obou směrech)

Ceny platné od 1.6.2018.

Ceny bez DPH.