V současné době není žádné školení plánováno. 

HS-AGENDY © HENDRICH software

   

 

Vodné a stočné
Program slouží k evidenci odběrných míst a odběratelů, vyúčtování vodného a stočného nebo jejich kombinací. Provádět vyúčtování odběrů a připravovat podklady k předání do fakturace. Snahou je řešení, které nezatěžuje uživatele pořizováním přílišných údajů, neklade vysoké nároky na obsluhu a jednou pořízená data využívá k dalšímu zpracování bez nutnosti neustálého zadávání stejných dat. Pro pohodlné pořizování vstupních dat jsou připraveny číselníky a parametry, šablony sestav a možností spolupráce např. s textovými editory, exporty a importy dat v obecných formátech jako Excel, Word, Adobe Pdf apod. Program disponuje vlastní hromadnou korespondencí včetně rozesílání e-mailem. Program je vybaven celou řadou funkcí pro hromadnou úpravu a opravu dat. Evidence a zúčtování záloh včetně exportu/importu do/z účetnictví. Možnost importu odečtů vodoměru z externích aplikací. (rádiové vodoměry, Excel, CSV) Vlastní export a import do Excelu. (odečtový pracovník) Rychlá oprava v případech reklamací s opravným daňovým dokladem nebo bez na jedno stisknutí tlačítkem. Kontrolní chody a sestavy pro minimalizaci chybných vyúčtování.

Faktury
Modul fakturace zajišťuje samotnou fakturaci vodného a stočného. Připravené vyúčtování z modulu vodné je importováno do fakturace, kde jsou generovány samotné faktury. V tomto modulu jsou také evidovány platby faktur, export do účetnictví, tisky a přehledy. Evidence a správa plateb. Import plateb z účetnictví. Tisk faktur ve formátu A4 a A5, přehledy a rozbory. Hromadné odesílání faktur pomocí e-mailu včetně možnosti elektronického podpisu. V programu je k dispozici řada variant tisku faktur s možností vlastní úpravy.

Export do účetnictví Keo4 (KEO-W)

Modul vodné a stočné disponuje doplňkovou funkcí export záloh do účetnictví Keo4 (KEO-W),která vygeneruje kompletní prvotní doklad a vyexportuje do účetnictví. Modul faktury je vybaven stejnou funkcí , která umožní export faktur včetně předpisů a DPH je-li organizace plátcem DPH. Importovat lze zpětně úhrady záloh a faktur z účetnictví.

Kontrolní hlášení DPH

Pro organizace, které nemohou využít export do účetnictví je připraveno kontrolní hlášení DPH.

Modul GDPR

Doplňkový modul GDPR usnadňuje ochranu osobních údajů v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů známé jako GDPR.

Česká pošta
Modul pro realizaci přenosu dat pro Českou poštu (zálohy - SIPO, přeplatky - složenky B). Zpětné načítání plateb z ČP.

Technologie

Delphi 10.3, MySQL 5.X, FastReport 6.1

Aktualizace

Program je pravidelně aktualizován podle legislativy a potřeb uživatelů.

 

Ceny

Jasná a čitelná pravidla. Žádné až, od a podobné triky. Cenově dostupné pro malé správce vodovodů a kanalizací.

HS-AGENDY (servisní modul, vodné, faktury) 24 000,- 
Modul Česká pošta   4 000,-
Export účetních dat do Keo4 (KEO-W)   4 000,-
GDPR modul pro kontrolu a údržbu osobních údajů   1 500,-
Servisní služby u zákazníka 1 035,-/hodina
Cestovné os. autem podle vzdálenosti  od 8,50 do 12,50/km
Servis na vzdáleném připojení (TeamViewer) 345,-/15 min.
Placený upgrade 1x za dva roky do 5 000,-
Malé obecní vodovody a kanalizace do 250 odběr. míst sleva 50%

 Instalace programu a základní zaškolení je v ceně programu stejně tak jako pomoc s pořízením dat a prvním vyúčtováním na vzdáleném připojení.

 Ceny uvedeny bez DPH.

 

Zaměřujeme se na malé stavby, přestavby a rekonstrukce. V oboru zednictví se pohybujeme již 12 let,  za tu dobu jsme nasbírali mnoho zkušeností v oblasti stavebnictví a především rekonstrukcí rodinných domů.  Pracujeme s nejmodernějšími  ale i klasickými materiály a klademe si nejvyšší nárok na kvalitu provedené práce.  Dále také zprostředkujeme  veškeré inženýrské sítě rodinných domů jako jsou elektroinstalace, topení , vodoinstalace, odpady a plyn.  Spolupracujeme s ověřenými  partnery s dlouholetou praxí.

Nabízíme vám tyto služby a mnohé další :

 • Vyzdívání s nejrůznějších materiálů
 • Betonáže
 • Omítky a Štuky
 • Obklady a dlažby
 • Zámkové dlažby
 • Bourání a demolice
 • Stěrky a hydroizolace
 • Drobné terénní úpravy

Používáme kvalitní nářadí a nástroje renomovaných značek jako je DeWalt, Montolit, Bosch a jiné. Pracujeme s nejkvalitnějšími materiály jako např.  PCI, Cemix, Rako, Best  a mnoho jiných značek u kterých absolvujeme pravidelná školení a tím zaručujeme jejich správnou aplikaci a dodržení technologických postupů.

Realizace :

Kompletní rekonstrukce a výstavba podkroví  rodinného domu  - Sedlec u Žebráka

Rekonstrukce rodinného domu a garáže  - Cerhovice

Fasáda rodinného domu, Hradba a zámková dlažba - Týček

Koupelna - Třenice

Výstavba autodílny - Vísky u Rokycan

Fasáda rodinného domu -  Strašice

Zastřešení schodiště - Tlustice

Omítky a Štuky - Drozdov

Rekonstrukce kuchyně - Strašice

Hradba z prvků Best - Cerhovice

Zámkové dlažby - Cerhovice

Kanalizační přípojky - Cerhovice, Třenice

Zhotovení potěrů - Třenice  

Rekonstrukce Koupelny a wc v bytovém domě - Svinaře

Fasáda rodinného domu - Týček

Fasáda rodinného domu - Kařez

Opravy restaurace - Kařez

Malířské práce - Hořovice

Rekonstrukce kotelny - Vísky u Rokycan

Koupelna v rodinném domě - Český Brod

Malířské práce v bytovém domě - Plzeň

 

Fotogalerie prací


 

 1. Společnost HENDRICH GROUP s.r.o., se sídlem Ke Koupališti 198, Cerhovice, 267 61, IČO 06723691 , zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 287866, zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR)  následující osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu
  • telefon
 2. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností HENDRICH GROUP s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a HENDRICH GROUP s.r.o., nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

 3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zajišťujeme pro veřejnou správu a příspěvkové organizace řešení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679“, známé jako GDPR. Identifikace dat a procesů, popis operací zpracování, vyhodnocení zranitelností a rizik. Poskytneme smluvně také Data Protection Officer (pověřence).

Ceník služeb pověřence pro ochranu osobních údajů

Měsíční paušál: smluvní 

Cena služeb nad rámec měsíčního paušálu:

Krizové řízení při porušení integrity v případech porušení ochrany osobních údajů, řešení incidentu:
sazba za 1 hodinu ……………………………………………………………………………………..900.00 CZK
Cestovné osobním autem:
sazba za 1 km …………………………………………………………………………………………....8.50 CZK
(započítán je počet km v obou směrech)

Ceny platné od 1.6.2018.

Ceny bez DPH.