HS-AGENDY © HENDRICH software

   

 

Vodné a stočné
Program si klade za cíl evidovat odběrná místa a odběratele vodného a stočného nebo jejich kombinací. Provádět vyúčtování odběrů a připravovat podklady k předání do fakturace. Snahou je řešení, které nezatěžuje uživatele pořizováním přílišných údajů, neklade vysoké nároky na obsluhu a jednou pořízená data využívá k dalšímu zpracování bez nutnosti neustálého zadávání stejných dat. Pro pohodlné pořizování vstupních dat jsou připraveny číselníky a parametry, šablony sestav a možností spolupráce např. s textovými editory, exporty a importy dat v obecných formátech jako Excel, Word, Adobe Pdf apod. Program disponuje vlastní hromadnou korespondencí včetně rozesílání e-mailem. Program je vybaven celou řadou funkcí pro hromadnou úpravu a opravu dat. 

Faktury
Modul fakturace zajišťuje samotnou fakturaci vodného a stočného. Připravené vyúčtování z modulu vodné je importováno do fakturace, kde jsou generovány samotné faktury. V tomto modulu jsou také evidovány platby faktur, export do účetnictví, tisky a přehledy. Evidence a správa plateb. Import plateb z účetnictví. Tisk faktur ve formátu A4 a A5, přehledy a rozbory. Hromadné odesílání faktur pomocí e-mailu včetně možnosti elektronického podpisu. V programu je k dispozici řada variant tisku faktur s možností vlastní úpravy.

Export do účetnictví Keo4 (KEO-W)

Modul vodné a stočné disponuje doplňkovou funkcí export záloh do účetnictví Keo4 (KEO-W),která vygeneruje kompletní prvotní doklad a vyexportuje do účetnictví. Modul faktury je vybaven stejnou funkcí , která umožní export faktur včetně předpisů a DPH je-li organizace plátcem DPH. Importovat lze zpětně úhrady záloh a faktur z účetnictví.

Kontrolní hlášení DPH

Pro organizace, které nemohou využít export do účetnictví je připraveno kontrolní hlášení DPH.

Modul GDPR

Doplňkový modul GDPR usnadňuje ochranu osobních údajů v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů známé jako GDPR.

Česká pošta
Modul pro realizaci přenosu dat pro Českou poštu (SIPO, složenky B). Zpětné načítání plateb z ČP.

Technologie

Delphi 10.2, MySQL 5.X, FastReport 6.1

Ceny

Jasná a čitelná pravidla. Žádné až, od a podobné triky. Cenově dostupné pro malé správce vodovodů a kanalizací.

HS-AGENDY (servisní modul, vodné, faktury) 24 000,- 
Modul Česká pošta   4 000,-
Export účetních dat do Keo4 (KEO-W)   4 000,-
GDPR modul pro kontrolu a údržbu osobních údajů   1 500,-
Servisní služby u zákazníka 900,-/hodina
Cestovné os. autem podle vzdálenosti  od 8,50 do 12,50/km
Servis na vzdáleném připojení (TeamViewer) 300,-/15 min.
Placený upgrade 1x za dva roky do 5 000,-
Malé obecní vodovody a kanalizace do 250 odběr. míst sleva 50%

 Instalace programu a základní zaškolení je v ceně programu stejně tak jako pomoc s prvním vyúčtováním.

 Ceny uvedeny bez DPH.