informační systém pro města a obce

KEO4 je nejnovější generace informačního systému z rodiny produktů KEO. Je budovaný jako hostované internetové řešení provozované v moderním a bezpečném datovém centru. Uživatelé se k aplikaci připojují z pracovních stanic přes internet. V případě zájmu a při splnění technických požadavků je možné KEO4 instalovat také na server v lokální počítačové síti, případně na jednotlivý počítač. Je to systém postavený na základě více než dvacetiletých zkušeností a s využitím moderních technologií tak, aby v maximální možné míře vyhověl náročným požadavkům dnešní doby. Systém je možné provozovat na platformě Win i Linux.

Technologie
Java, PostgreSQL, Apache Tomcat, Apache ActiveMQ

 

Servisní služby

  • instalace a aktualizace software
  • metodická pomoc (účetnictví, mzdy, majetek, matrika a další)
  • administrace a metodika Czechpointu  
  • instalace a aplikace certifikátů 
  • metodická pomoc se systémy třetích stran
  • metodická pomoc a aplikací GDPR 

Poskytování služeb 

  • osobně u zákazníka
  • pomocí vzdáleného připojení pomocí TeamViewer